Pendahuluan

Headcount

Prosedur kerja

Jadual PKSR 2010 tahun 1-6

Penyedia soalan PKSR 2010

Peraturan peperiksaan

Rekod markah tahun 1

Rekod markah tahun 2

Rekod markah tahun 3

Rekod markah tahun 4

Rekod markah tahun 5

Rekod markah tahun 6

Prestasi ujian tahun 6, 2010

HEADCOUNT

Headcount merupakan proses mengenal pasti potensi akademik dan kerjaya murid mulai tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 6 bagi murid di sekolah menengah. Definisi lain ialah "Proses mengenal pasti, merasionalkan dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang diajarnya" (Hjh. Salmiah bt. Mohd Salleh- Guru Inovatif Negeri Kedah 2003)

MENGAPA PERLU HEADCOUNT?

- Melihat keupayaan sedia ada setiap murid;
- Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap;
- Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat;
- Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif;
- Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik;
- Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

Definisi TOV [Take-off Value]:

Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian dalam setiap mata pelajaran

Mengenal pasti TOV berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun bagi tahun sebelumnya. TOV murid tahun semasa adalah melihat kepada keputusan Peperiksaan Akhir Tahun yang lepas.

Definisi ETR [Expected Targeted Result]:

Merujuk kepada sasaran keputusan terbaik pada akhir tahun nanti. Bagi murid tahun 6, ETR yang disasarkan ialah UPSR manakala bagi murid lain, ETR ialah Peperiksaan Akhir tahun yang akan mereka hadapi pada hujung tahun tersebut.

Definisi OTI[Operational Targeted Increment]:

Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR.

Merujuk kepada ETR serta menetapkan sama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian.

Definisi AR[Actual Result] / ATR [Actual Targeted Result]:

Pencapaian penilaian pembelajaran yang sebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan Peperiksaan Awam

 
 
  

Penetapan headcount murid di SK Taman Universiti 4 bagi tahun 2010

(bagi kemasukan data ke dalam sistem SAPR)

 

Murid tahun 1

Murid tahun 2, 3 dan 5

Murid tahun 4

Murid tahun 6

TOV : Take-off value

PKSR 2 penggal 1 tahun 2010

Peperiksaan Akhir Tahun murid pada tahun 2009

PKSR 1 penggal 1 tahun 2010

(sistem : PKBS 1)

Peperiksaan Akhir tahun semasa murid di darjah 5

OTI 1 : Operational Targeted Increment 1

Peperiksaan Pertengahan Tahun

PKSR 1 penggal 1 tahun 2010

(sistem : PKBS 1)

PKSR 2 Penggal 1 tahun 2010

(sistem : PKBS 2)

UPPM 1

 

ATR 1 :

Actual Targeted Result 1

Keputusan sebenar Peperiksaan Pertengahan Tahun

Keputusan sebenar PKSR 1 penggal 1

(sistem : PKBS 1)

Keputusan sebenar PKSR 2 penggal 1

(sistem : PKBS 2)

Keputusan sebenar murid bagi UPPM 1

OTI 2 : Operational Targeted Increment 2

PKSR 1 penggal 2

(Sistem : PKBS 3)

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Peperiksaan Pertengahan Tahun

UPPM 2

ATR 2 :

Actual Targeted Result 2

Keputusan sebenar PKSR 1 penggal 2

(sistem : PKBS 3)

Keputusan sebenar Peperiksaan Pertengahan Tahun

Keputusan sebenar Peperiksaan Pertengahan Tahun

Keputusan sebenar murid bagi UPPM 2

OTI 3 : Operational Targeted Increment 3

PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

UPPM 3 (Percubaan UPSR)

ATR 3 :

Actual Targeted Result 3

Keputusan sebenar PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

Keputusan sebenar PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

Keputusan sebenar PKSR 2 penggal 2

(sistem : PKBS 4)

Keputusan sebenar murid bagi UPPM 3

ETR : Expected Targeted Result

Peperiksaan Akhir Tahun bagi tahun semasa

Peperiksaan Akhir Tahun bagi tahun semasa

Peperiksaan Akhir Tahun bagi tahun semasa

UPSR

JANGKAAN TARIKH SIAP PENETAPAN HEADCOUNT (ETR):

30 APRIL 2010

13 FEBRUARI 2010

20 MAC 2010

23 JANUARI 2010

 

Istilah dalam sistem headcount adalah berbeza kerana kelemahan sistem headcout itu sendiri:

Istilah dalam sistem Headcount / SAPR

Istilah dalam situasi sebenar

Bulan

Penilaian Kurikulum Berasaskan Sekolah 1

PKSR 1 Penggal 1

Februari

Penilaian Kurikulum Berasaskan Sekolah 2

PKSR 2 Penggal 1

April

Pertengahan Tahun

Pertengahan Tahun

Mei

Penilaian Kurikulum Berasaskan Sekolah 3

PKSR 1 Penggal 2

Julai

Penilaian Kurikulum Berasaskan Sekolah 4

PKSR 2 Penggal 2

September

Peperiksaan Akhir Tahun

Peperiksaan Akhir Tahun

Oktober

Carta Aliran pelaksanaan Headcount:

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All Rights Reserved. Copyright © 2010 SK Taman Universiti 4
Jalan Kebudayaan, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Bahru || email : sktu4jb@yahoo.com